Oppstart Mongstad

Våren 2013 kommer nyheten til Coast Center Base (CCB) om at Statoil vurderer å flytte forsyningsaktiviteten sin for oljeinstallasjonene i Nordsjøen fra Ågotnes til Mongstad. Statoil, som har vært CCB sin største kunde gjennom en årrekke, starter forberedelsene med flytting. Beslutningen blir tatt på bakgrunn av en totalvurdering hvor Statoil ønsker å effektivisere seilingsmønsteret mellom installasjonene på sokkelen og basene. Basene skal spesialiseres og dedikeres kjerneområder som blant annet forsyning, subsea-aktiviteter og rørhåndtering. For første gang i historien blir tjenestene ved hele syv av basene i Norge satt ut på anbud samtidig. Antallet aktører som legger inn bud sies å være høyt. Like over nyttår i år blir Statoils beslutning offentliggjort:

7.januar 2015: Statoil utvider samarbeidet med NorSea Group i ny basekontrakt

”NorSea Group (NSG) er i dag tildelt en omfattende og langsiktig basekontrakt for å støtte Statoils aktivitet på norsk sokkel. Kontrakten har en estimert verdi på mellom 4 og 5 milliarder og en varighet på inntil 10 år og vil bli utført av deleide Coast Center Base og NorSea Groups øvrige datterselskaper”.

Forberedelser og implementering av Statoil-kontrakten på Mongstad har gått parallelt med nedbemanning på CCB. Et tøft virkelighetsscenario hvor glede og skuffelse har gått hånd i hånd. Til avisene bekrefter adm.dir Kurt R. Andreassen at CCB etter planen dessverre må halvere staben fra 240 ansatte i fjor, til 120 ved utgangen av 2015. Men, ansatte tilbys jobb på Mongstadbase, og Andreassen velger å se lyst på fremtiden. Oppgangstider vil komme, nye aktiviteter skal jobbes inn på CCB og skape grunnlag for ny vekst.

Litt lenger nord i fjorden vil overtagelsen av Statoil sitt gods, som frem til idag har vært styrt fra CCB, gjøre Mongstad til en av verdens største forsyningsbaser. Samlet skal nå opptil 300.000 tonn med gods gå over kaien på Mongstad årlig. Oppstart for NSG sin kontraktsdel er 1. juli 2015. Michelle Williams, operasjonssjef på CCB, får jobben som plassjef på Mongstadbase og skal være NSG sin SPoC (Single point of contact).

 

23. februar 2015: Coast Center Base AS kjøper Mongstadbase AS


For å optimalisere arbeidet og skape grobunn for fremtidig vekst inngår CCB og Mongstadbase en intensjonsavtale om en transaksjon der CCB erverver 100 % av aksjene i Mongstadbase AS som tilhører Trond Mohn gjennom selskapet Wimoh AS.

Adm. direktør i Coast Center Base AS, Kurt R. Andreassen, uttaler:


- Etter tildeling av kontrakten på Mongstad har det vært naturlig for oss å gå i dialog med Mongstadbase med tanke på å få til en samordnet løsning hvor vi tar ut det beste av våre selskapers kompetanse og lange erfaring. Når rammebetingelser endres, er det fornuftig å satse på innovasjon. Å finne frem til nye måter å samarbeide på handler om akkurat det. Ved å sette sammen etablert kompetanse og kapasitet vil CCB og Mongstadbase kunne ta hånd om et økende volum og utvikling av våre basekonsepter basert på kvalitet og effektivitet. Overtagelse av selskapet vil skape et grunnlag for optimal ressursutnyttelse både på Mongstad og Ågotnes. Med den positive innstilling vi har møtt i prosessen hittil har vi stor tro på at vi skal få til utvikling og vekst i fremtiden.

 

Daglig leder i Mongstadbase, Ragnhild T. Langøy, uttaler:

- Gjennom de siste ukers samtaler har det blitt klart at det er et godt grunnlag for å samarbeide med CCB framover og derigjennom dra veksler på kompetansen og erfaringer i begge organisasjoner. Vi er veldig godt fornøyd med at vi nå har blitt enige om en overtakelse av Mongstadbase AS. Behovet for å se på tilpasninger av organisasjon og bemanning bortfaller naturlig nok ikke, men dette gir oss et bedre grunnlag til å ta gode valg i denne prosessen.

Transaksjonen ble endelig gjennomført i juni i år.

Trond Mohn og Kurt R. Andreassen under "closing-middagen", etter at handelen var gjennomført.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010