Nytt rørprosjekt til CCB
I forbindelse med at det skal legges en ny rørledning fra Troll-feltet til Kollsnes, har CCB fått kontrakt på mellomlagring og utskiping av rørene til leggefartøy. I alt 4200 rør skal mellomlagres på basen. Rørene har en diameter på 36 " og veier 12 tonn pr stk.

Første rørlast inn til basen er forventet den 26 januar, og prosjektet vil gå frem til forsommeren.
Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010