Adgangspunkt ved CCBBasen har to adgangspunkt som brukes til inn- og utpassering, herunder i rushtrafikk ved arbeidets begynnelse om morgenen og slutt om ettermiddagen på virkedager. Adgangspunkt 1 er ved bomanlegg I bakken nedenfor portvakten. Adgangspunkt 2 er ved port mot Aker Solutions på sørsiden av Ågotnes brannstasjon.

Det informeres på nytt om at innkjøring til basen skal skje gjennom adgangspunkt 1. Innkjøring gjennom adgangspunkt 2 er kun tillatt for personell tilhørende Aker Solutions (AKS) og AkerOffshore Partner (AOP) som holder til hhv. sør for plan 3 og på plan 3 og 4 samt vareleveranser tilsamme. Dette er nærmere beskrevet i havnesikringsplanen del 3.

Det er flere begrunnelser for dette:

- Adgangspunkt 2 ble anlagt i samarbeid mellom AKS, AOP og CCB. Det har vært og er enforutsetning at det kun skal brukes av AKS og AOP.

- Av sikringsmessige grunner vil vi at hovedstrømmen av trafikk til/fra basen skal gå gjennom ett adgangspunkt.

- Veien over plan 3-4 er ikke beregnet for, og har dermed ikke kapasitet til, å ta trafikk utover trafikkfra AKS og AOP.

- Trafikkavviklingsmessig sett er det ikke ønskelig med andre biler enn dem fra AKS og AOP gjennomadgangspunkt 2. Det kan lett oppstå kø og farlige situasjoner ved utkjøring ved vaktlokalet/brannstasjonen.

- Aktiviteten på plan 3 og 4 er slik at det lett kan oppstå konflikt av HMS-messig art med kryssendetrafikk til/fra baseområdet. Vi har i lang tid observert at veien over plan 3-4 misbrukes av personell som kommer fra baseområdet nedenfor. Dette blir spesielt synlig dersom det oppstår lang kø om ettermiddagen.

Vi startet derfor i høst forberedelser for å montere bom ved innkjørsel til plan 3 for hindre misbruk avveien over plan 3-4, og den vil bli montert i nær fremtid. Vi ber våre leietakere og egne ansatte om årespektere fastlagt kjøremønster.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010