Ny eier i NorSea Group AS

Fra venstre: Kolbein Rege, CEO Eidesvik Invest AS, Anne Jorunn Møkster, CEO
Simon Møkster Eiendom AS og Thomas Wilhelmsen, group CEO Wilh. Wilhelmsen
Holding ASA

 

NorSea Group har fått en ny stor eier ved at det Oslo baserte selskapet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWH) kjøper totalt 35,4% av aksjene i NSG. I tillegg til at Eidesvik selger seg ned fra 40% til ca. 30%, er det i hovedsak selskapene Camar og Hertervig som nå selger sine aksjer til WWH. NSG vil nå følgelig få tre store eiere med WWHI på rundt 35%, mens Eidesvik og Møkster får ca. 30% hver.

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (www.wilhelmsen.com ) er en global maritim industrigruppe med fokus på transport av og integrerte logistikktjenester for bil og annen rullende last gjennom sin eierandel i Wilh. Wilhelmsen ASA. Selskapet har en nettopp feiret sitt 150 års jubileum og har globalt mer en 19.000 ansatte.
Gruppen har også en ledende posisjon innenfor den internasjonale maritime service industrien gjennom Wilhelmsen Maritime Services AS, som leverer produkter og tjenester til rundt 200 verft og 22.000 skip årlig.
På lik linje med Eidesvik og Møkster har Wilh. Wilhelmsen Holding ASA bygget sine selskaper på grunnlag av langsiktig tenkning og investeringer. Alliansen mellom disse tre eierne vil bli meget bra for NorSea Group.

– Investeringen er et ledd i å realisere vår tidligere uttalte strategi om å vokse innen energi-, offshore- og maritim industri, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i WWH. - Selv om dette er en frittstående investering, ser vi potensialet for fremtidige synergier mellom WMS og NSG. Gjennom vårt globale maritime nettverk av mennesker, kompetanse og partnere håper vi å støtte NorSea Group i den internasjonale satsningen. Vi gleder oss til å utvikle en ledende global aktør innen forsyningsaktivitet og logistikkløsninger sammen med våre nye forretningspartnere.

- Våre ansatte, kunder og andre med interesse i basene og selskapene i Norge vil nok ikke merke den store forskjellen i fra dagens situasjon, men WWH vil med sin internasjonale posisjon og erfaring bidra til at NSG også kan vokse og ekspandere internasjonalt. NSG har gjennom mange år opparbeidet seg betydelig erfaring og dyktige medarbeidere som betjener krevende olje- og gasskunder på den norske kontinentalsokkelen, mens Wilh. Wilhelmsen gruppen kan vise til betydelig suksess i den globale maritime industrien, sier konsernsjef John Egil Stangeland i NSG.

- Denne kombinasjonen tror vi vil resultere i en sterk allianse, og vi ser frem til å starte samarbeidet med våre nye kollegaer og partnere, sier Stangeland.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010