Vedlikeholdssenter

Gjennomføring av terminfestede klassinger og reparasjoner inngår i tjenestetilbudet. I samarbeid med vårt leverandørnett er vi i stand til å tilby et raskt og effektivt opphold til konkurransedyktige priser.

Forespørsler tilknyttet riggoppdrag vil håndteres av Coast Center Base AS.

Inspeksjon, reparasjon og vedlikehold

Gjennom de siste år har CCB Yard Service vært tungt involvert i å tilby tjenester og vedlikehold for ulike rigger, FPSOer og andre maritime prosjekter. Vi ser på oss selv som en effektiv og kundeorientert tilbyder innen rigg tjenester. Vår dedikasjon og fokus til områder som HMS, kvalitet og ferdigstillelse kombinert med vår erfaring gir fordeler for våre kunder.

Yard Service tilbyr unike dypvanns- og skreddersydde kaier nært til aktiviteter i Nordsjøen. Bredt spekter av prosjekt fasiliteter er lokalisert inntil våre kaier. Her kan nevnes fasiliteter som forlegning, verksted, doble heiser, logistikk ressurser og utstyr, innendørs og utendørs lagring, multimedia tjenester og kontorer med nødvendig

Utstyr for å gjøre et opphold så effektiv som mulig. Våre fasiliteter gjør oss i stand til å håndtere alle generasjoner av rigger og FPSOer.

Gjennom våre egne ressurser og nettverk med høy kompetanse og betydelig erfarne leverandører er vi i stand med å håndtere høykompliserte prosjekter og som krever stor kapasitet innen forskjellige disipliner med hensyn til menneskelige ressurser og utstyr.

Vi kan også tilby tjenester og ressurser andre geografiske steder gjennom eierskap og tilhørighet langs den norske kyst fra Farsund til Kirkenes.

Noen av våre tilbudsområder er;

 • Inspeksjonskartlegging
 • Prosjekt planlegging
 • Prosjektledelse
 • Prefabrikkering
 • Engineering
 • Inspeksjon
 • Mekanisk- og maskin
 • Elektro- og instrumentering
 • Stillastjenester
 • HVAC
 • Hydrolikk
 • Overflate behandling
 • Undervanns- og dykkertjenester
 • Hotell og overnattingstjenester
 • Ventilasjon
 • Løfte operasjoner
 • Renhold
 • Interiør arbeid
 • Lav radioaktiv håndtering
 • Avfallshåndtering og - ledelse
 • Reparasjon av boreutstyr
 • Laste- og strekktester
 • NDT
 • Og mange andre tjenester
Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010